WYWOŁYWANIE AGRESJI

U dzieci wywołujący agresję wpływ filmu czy telewizji utrzymuje się przez sześć miesięcy. Realne czy wyimaginowane obrazy przemocy w mediach miały więc negatywny wpływ na widzów.Usprawiedliwiona w filmie przemoc była też jako taka oceniana przez odbiorców. Anthony N. Doob i Hershi M. Kirshenbaum [193] twierdzą, że największe pobudzenie agresywne wykazywały te osoby, które były sfrustrowane. Zachowanie agresywne występowało, gdy zachodziło połączenie wpływu frustracji z obejrzanym filmem prezen­tującym przemoc. James L. Hoyt [240] zauważa, że osoby badane zachowują się bardziej agresywnie, gdy przemoc w mediach przed­stawiana jest jako usprawiedliwiona, przy czym agresja jest większa, jeżeli źródłem usprawiedliwionej przemocy jest zemsta, mniejsza zaś w wypadku samoobrony.Obok pobudzenia skłonności do przemocy teoria stymulacji za­kłada naśladowanie i uczenie się agresji. Osoby, które obejrzały film o    treściach agresywnych, okazywały prawie dwukrotnie większą skłonność do przemocy od tych, którym filmu nie pokazano [155], Oglądanie agresywnych treści w telewizji osłabia zahamowania przed stosowaniem przemocy.