WBREW PROTESTOM

Wbrew stanowczym protestom międzynarodowego związ­ku pilotów film pokazano powtórnie w 1971 r., tym razem w telewizji australijskiej i linie lotnicze tego kraju „Quantas” musiały zapłacić pół miliona dolarów australijskich, aby ratować jeden ze swoich samolo­tów przed groźbą zamachu bombowego [3, s. 103; 15, s. 25]. Mimo owych doświadczeń wskazujących, że obrazy przestępczości w telewi­zji mogą znaleźć rzeczywistych naśladowców, podkreśla się, że mass media nie wywołują żadnego negatywnego wpływu na społeczeństwo; nie prowadzą do przemocy; uczestniczą w życiu ludzi, ale w żadnym razie nie określają ich zachowań [239], Edwin M. Pfuhl [305] badał za pomocą metody ankietowej w latach 1970-1972 młodych ludzi. Wykazał brak związku między zainteresowaniem środkami masowego przekazu i częstotliwością oglądania programu telewizyjnego a przestępczością nieletnich. Same bowiem media odgrywają tylko nieznaczną rolę w genezie zachowań przestępczych.