W PEWNYCH SYTUACJACH

W pewnych sytuacjach może się zdarzyć, że dzieci zamienią doświadczenia telewizyjne na realne działania, a mianowicie wtedy, gdy rozwinęła się już w nich silna potrzeba agresywnych reakcji czy popełniania czynów przestępczych. Obejrzenie programu telewizyjnego spełnia rolę katalizatora, stanowi bodziec ostateczny. Nawet w takich ekstremalnych wypadkach wpływ środków przekazu jest — w świetle poglądów Klappera — znikomy. Przedstawiana w nich przestępczość i przemoc wydają się jedynie umacniać czy aktualizować już istniejące i powstałe w inny sposób skłonności. Dla osób przystosowanych społecznie wydają się one nieszkodliwe, a w niektórych wypadkach są nawet postrzegane jako społecznie użyteczne. Z kolei dla osób nieprzystosowanych społecznie, a zwłaszcza dla tych, które zdradzają skłonności agresywne czy też są sfrustrowane, mogą one co najmniej stanowić bodziec do fantazjo­wania z tendencją ucieczki od rzeczywistości czy też pobudzać do agresji.Według Klappera mass media nie są ani jedyną, ani wyłączną przyczyną problemu. Wywierają one wpływ za pośrednictwem całej sieci różnorodnych elementów i tendencji.