STOSOWANA PRZEMOC

Przemoc stosowana przez filmowych bohaterów, z którymi widzowie się utożsamiają, jest w pełni aprobowana, a odrzuca się tę skierowaną przeciw bohaterom. Wolno bowiem samemu zachowywać się agresyw­nie, natomiast występuje wyczulenie na przemoc, gdy się jest w roli potencjalnej ofiary. Wiele spośród wyuczonych za pośrednictwem przemocy w mediach zachowań agresywnych zostaje utrwalonych na długi okres.Nacechowane przemocą metody postępowania są w ulubionych przez widzów programach telewizyjnych najpopularniejszym środkiem osiągania społecznie pożądanych celów. Do młodych widzów stale dociera informacja, że agresja przynosi powodzenie. Jest to bardzo skuteczny instrument osiągania celów, nawet jeśli społeczeństwo go nie akceptuje. Teorie stymulacji i przystosowania nie wykluczają się nawzajem. Ciągłe powtarzanie się obrazów przemocy w mediach prowadzi nie tylko do tego, że widzowie reagują w sposób agresywny, gdy czują się do tego sprowokowani przez okoliczności. Wpływ ten może się wyrażać także w tym, że zmniejsza się zdolność reagowania na przemoc i wzrasta akceptacja nacechowanych agresją postaw i wartości [10, s. 169].