ROZWÓJ AGRESJI

Wraz ze wzrostem częstotliwości oglądania przemocy w telewizji wzrasta też agresywność. Młodzi widzowie, którzy oglądali programy telewizyjne szczególnie nasycone agresją, mieli znacznie większą skłonność do stosowania przemocy w kontaktach międzyludzkich niż ci, którzy regularnie oglądali programy o znikomym ładunku przemocy [3, s. 144; por. 15]. Widzowie telewizyjni są bardziej skłonni do zachowań agresyw­nych w tych społeczeństwach, w których takie zachowania spotykają się z aprobatą. Okazują natomiast mniejszą gotowość do agresji w społeczeństwach, które jej nie pochwalają bądź wręcz zakazują. W społeczeństwach industrialnych świata zachodniego i w krajach postsocjalistycznych agresja jest obecnie raczej zjawiskiem pożądanym niż czymś, czego należy zakazywać. Nie stanowi ona pierwszo­planowego zadania dla funkcjonujących w psychice mechanizmów kontroli. Nie jest problemem osobowości. Agresja rozwija się w toku procesów społecznych. Jest przede wszystkim problemem społecznym, a dopiero w drugiej kolejności dotyczącym osobowości.