OGLĄDANIE AGRESYWNYCH TREŚCI

Oglądanie agresywnych treści w telewizji osłabia zahamowania przed stosowaniem przemocy. Widz, który obejrzał w telewizji sceny prze­mocy, nie będzie oczywiście zaraz atakował pierwszego napotkanego człowieka. Jeśli jednak w przyszłości zostanie dostatecznie sprowoko­wany, powtórzy zachowania agresywne, które widział w telewizji.Albert Bandura twierdzi, że przemoc oglądana w telewizji osłabia zahamowania młodych i dorosłych widzów przed stosowaniem prze­mocy. Telewizja uczy różnorodnych form agresji i informuje, jak atakować drugiego, gdy nadarza się ku temu okazja [3]. Liczne eksperymenty oparte na wyrywkowo dobranej próbie osób reprezen­tujących obie płci, różne warstwy społeczne i różne przedziały wieku wykazały, że istnieje pozytywna korelacja między rozmiarami prezen­towania przemocy w mediach a agresją interpersonalną. Im więcej przemocy przedstawiano w telewizji, tym więcej młodych i dorosłych widzów manifestowało skłonności do zachowań agresywnych w ciągu dnia, upatrując w nich skuteczny środek rozwiązywania konfliktów międzyludzkich [3, s. 143; por. 15].