ODZWIERCIEDLENIE SPOŁECZNEJ AGRESJI

Środki masowego przekazu nie tylko odzwierciedlają społeczną agresję, lecz uczestniczą także wraz ze swoimi odbiorcami w procesie wzajemnego oddziaływania — w obrębie społeczeństwa, którego część stanowią. Media oddziałują na społeczeństwo i współtworzą je. Im więcej ludzie mają okazji, aby oglądać przemoc w telewizji, tym więcej spośród nich będzie skłonnych do zachowań agresywnych. Dzieci i ludzie młodzi bez zaburzeń emocjonalnych są równie podatni na imitowanie agresji jak ich odbiegający od normy rówieśnicy. Funkcje odhamowujące i uczące telewizji mogą sprzyjać podatności na agresję [3, s. 268—269], Oglądanie przemocy w telewizji zwiększa prawdopodobieństwo, że wielu widzów będzie przy sprzyjającej sposobności zachowywać się agresywnie [3, 15, 42, 227, 272 278 339],Młodzi ludzie przyswajają sobie za pośrednictwem obrazów prze­mocy w mediach nowe techniki i strategie agresywnego zachowania. Kiedy bohater pozytywny strzela do łajdaka, zapamiętują nie to, że przestępstwo nie popłaca, lecz utrwala się w ich przekonanie, że strzelanie do „złych ludzi” jest rzeczą dobrą i właściwą .