INNE BADANIA EMPIRYCZNE

Następstwem przedstawiania przemocy w środkach przekazu jest przyzwyczajenie i przystosowanie do agresji. Prowadzi to do stałego zmniejszania się emocji czy do całkowitego ich zaniku (teoria_przy- stosowania). Powtarzające się wywoływanie u widza odruchów agre- sywnyctrprowadzi do tego, że siła reakcji emocjonalnych słabnie, aż wreszcie w ogóle one ustają. U odbiorców występuje odhamowanie i zobojętnienie, w efekcie czego coraz mniej emocjonalnie reagują oni na sceny przemocy [42, s. 199; 227].Inne badania empiryczne nad wpływem przemocy przed­stawianej w środkach masowego przekazu przyniosły — podobnie jak psychologiczne eksperymenty laboratoryjne — różnorodne rezultaty. Jednakże razem wzięte i wzbogacone o wyniki owych eksperymentów pozwalają ujawnić całkowicie jednoznaczną tendencję. Według Alber­ta Bandury [3, s. 101 -103] wiele badań wykazuje, że ludzie zapożycza­ją z telewizji techniki popełniania przestępstw.Znanym przykładem jest tu film The Doomsday Flight (Lot w dzień Sądu Ostatecznego). W filmie tym szantażysta umieszcza w samolocie bombę, która jest wrażliwa na ciśnienie i ma eksplodować przy lądowaniu samolotu, gdy znajdzie się on na określonej wysokości.