DODATKOWE ZMIENNE

Według Klappera mass media nie są ani jedyną, ani wyłączną przyczyną problemu. Wywierają one wpływ za pośrednictwem całej sieci różnorodnych elementów i tendencji. Środki przekazu są, jego zdaniem, dodatkowymi zmiennymi, wzmacniającymi siłę istniejących już tendencji. Nie mogą one zmieniać określonych postaw, a jedynie je wyostrzać. Niektóre audycje ze scenami przemocy czy grozy mogą przerażać bardziej lękliwe i wrażliwe dzieci. Wszakże jedynie nieliczne programy potrafią wywołać u publiczności strach. Chodzi przy tym o    bezpośredni, przemijający, niewielki wpływ psychofizyczny. Okazało się, że u dzieci, które są zneurotyzowane czy sfrustrowane, istnieje wielkie zapotrzebowanie na przemoc prezentowaną przez środki przekazu. Wykorzystują one ją jako podstawę swoich fantazji wyraża­jących ucieczkę od rzeczywistości czy dotyczących zachowań aspołecz­nych i patologicznych. Przestępczość i przemoc w mass mediach nie są — według Klappera — głównymi przyczynami przestępczości nieletnich.