Zmiana układu sił w zachodniej Europie

Pokój melneński z 1422 r. nie tylko rozwiązał na zawsze konflikt między Litwą a Zakonem, ale także zmienił układ sił w zachodniej Europie. Wielkie Księstwo Litewskie, wolne od zagrożeń z zachodu, mogło skupić uwagę na polityce wschodniej i dalszej ekspansji na ziemie słowiańskie. Pokój melneński był nie mniej ważny dla stosunków Litwy z Polską, która w 1422 r. nie zakończyła jeszcze konfliktu z Zakonem. Po zawarciu pokoju melneńskiego Zakon stał się swoistą polityczną kartą w rękach władców Wielkiego Księstwa Litewskiego, którzy mogli wywierać nacisk na Polskę, dążącą do podporządkowania Litwy swojej woli. Pokój ten stwarzał możliwości skupienia sił i energii władcy oraz warstwy bojarskiej na życiu wewnętrznym – reformach politycznych i społecznych, które były niezbędne w niedawno ochrzczonym państwie.